Výpočet ceny odvodů za trvalé odnětí ze ZPF pro rodinné domyBPEJ Vašeho pozemku

Zastavěná plocha v m2

BPEJ Vašeho pozemku

Kód BPEJ Vašeho pozemku naleznete v katastru nemovitostí v detailních informacích o Vašem pozemku např.:


Zastavěná plocha v m2

Je plocha kterou je třeba odejmout z ochrany zěmědělského půdního fondu. Do zastavěné plochy se počítají plochy jako je dům, terasy, chodníky, příjezdové cesty, parkovací stání, bazény.

Do této plochy se nezapočítávají jímky, ČOV, vodovody, ploty, atp. Přesný seznam naleznete zde